Advokatas Algimantas Ruginis

Veiklos sritys

Darbo teise

 • Darbo sutarčių, kolektyvinių sutarčių, visiškos materialinės atsakomybės, konfidencialumo, nekonkuravimo, apmokymo išlaidų atlyginimo kitų sutarčių rengimas
 • Konsultacijų teikimas darbo sutarčių nutraukimo, darbuotojų priėmimo/atleidimo, darbo apmokėjimo, komandiruočių, darbo laiko ir kitais klausimais
 • Vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų pareiginių nuostatų (instrukcijų), kitų bendrą darbo tvarką ir darbo santykius reglamentuojančių dokumentų rengimas

Civiline teise

 • Konsultavimas teisiniais santuokos sudarymo, nutraukimo, sutuoktinių turto teisinio statuso nustatymo ir kitais šeimos teisės klausimais, vedybų sutarčių rengimas
 • Atstovavimas santuokos nutraukimo, bendrosios jungtinės nuosavybės padalinimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikams priteisimo, tėvystės nustatymo, tėvystės (motinystės) nuginčijimo ir kitose šeimos bylose
 • Juridinių faktų nustatymas, neveiksnumo ir riboto neveiksnumo nustatymas, globos ir rūpybos nustatymas ir kiti su fiziniais ir juridiniais asmenimis susiję klausimai
 • Visi be išimties klausimai (pradelstų terminų pratęsimo, atstatymo klausimai, turto padalinimas, ir pan.)
 • Žalos nustatymas, deliktinė atsakomybė ir pan.

Administracine teise

 • Konsultavimas administracinės teisės klausimais, teisinės pagalbos teikimas administracinių teisės pažeidimų bylose.
 • Prašymų, pareiškimų, skundų, pretenzijų ir kitų teisinių dokumentų rengimas.
 • Atstovavimas nagrinėjant administracines bylas valdžios institucijose bei teismuose.
 • Teisinis mokesčių administratoriaus veiksmus įvertinimas ir skundų dėl mokesčių administratoriaus sprendimų ruošimas. Paklausimų mokesčių administratoriui ruošimas
 • Atstovavimas kliento interesams atitinkamose mokestinėse institucijose ir teismuose, kilus mokestiniam ginčui. Konsultavimas kitais mokestiniais klausimais

Baudziamoji teise

 • Gynėjo funkcijų vykdymas baudžiamosiose bylose
 • Konsultavimas baudžiamosios teisės klausimais
 • Prašymų, pareiškimų, skundų, pretenzijų ir kitų teisinių dokumentų rengimas

Kaip mus rasti

Laisvės g. 17-208
Mažeikiai, LT-89222
Tel. +370 443 25 663
Mob. +370 698 03002
SSusisiekite el. paštu